Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Kotom Felis w Lublińcu